YASAKLAR

YASAKLAR

Yasakların gölgesi kapladı göğü.
Ve karanlık korkular sardı insanları.
Yasaklardan ve yasaklara uymayanlardan.
Bir de kendisinde sahip olayacaklarının korkusundan.