YANLIŞKEN

YANLIŞKEN

Artık herşey o kadar çok yanlış geliyor ki gözüme.
Sıklıkla akıl sağlığımı sorgulamak zorunda kalıyorum.
Bu kadar çok şey yanlışken, ben doğru olamam,
diyerekten.