TEREDDÜT

TEREDDÜT

İkilem
– Yapılamayan seçinler ile
– Yapılmış seçimlerden, aklımızın seçmediğimizde kalan kısmına ikilem denir.

Üçlem, beşlem, yüzlem … :) bile olsa hepsi ikilemdir.
Bunun sebebi; Kişinin seçimleri ile kişinin yaşadığı çatışmadır.
Aslında bu çatışmada gerçekte iki aktör vardır.
Kişi ve seçim.

Ayrıntıya girmemizin nedeni şudur.
İkilem, tereddüt, karar alamama, pişmanlık, kararsızlık ve türevleri sorunlarda iki konu üzerinde çalışılır.
Önce kişiler ve kimlikler.
Sonra seçim, seçenek ve gerekçeler.