ÖZGÜR İRADE

ÖZGÜR İRADE

Benliğin oluşmuş kimliklerden.
Kimliğin esnek bir zihinlerden.
Zihinlerin çok yönlü eğitimden.
Eğitimin benliklere hizmetkarlar üretmeyeninden çıkanlar özgür oldu.
Özgür düşünce birey olabilenlerin. Buna onların hakkı olduğuna inandıkları için oluştu.
Özgür irade inancın kaynağıydı.
Özgür irade medeniyetlerin beşiğiydi.
Özgür irade köle ile özgür insanı ayırandı.
Özgür irade bu dünyadaki sınav alanıydı.
Şeytanın bir oyunu vardı.
“İradenizi bana teslim edin ve sınırsız özgürlüğün sahibi olun.
Sorumluluğu ben alayım ve sizi özgür kılayım ” oyunuydu bu.
Günahı olmayanın sevabı olmayacağını, iradenin ve buna bağlı olan sorumluluğun kişiden alınamayacağını bildiği halde teklif etti.
Etti teklifi, çünkü onun işi buydu.
İşini sorumluluğunu bildiğinden ve hatta görevinin aslı bu olduğundan teklif etti.