KİTAPLAR VE SAĞLIKLI DÜŞÜNME YETENEĞİ

KİTAPLAR VE SAĞLIKLI DÜŞÜNME YETENEĞİ

Kitap okumadan sağlık ve doğru düşünce geliştirilemez.
Zeka ve zihin üretir.
Ancak üretilen düşüncenin sağlıklı ve doğru olmasını sağlayan çok yönlü eğitim ve okumaktır.

Akıllı olmak ile akılı kullanmak arasındaki olmazsa olmaz yapıştırıcı, kitaptır.

Bu yapıştırıcı olmadığında günümüz dünyasında aklın hiç bir değeri yoktur.

“Televizyon izliyor, internete giriyor ama okumuyoruz. UNESCO tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar az. Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece on binde bir.”

Geleceğimizden be bekliyoruz?

Söyleyeyim,
Bu günler en iyi günlerimiz.
Her geçen sene bu günümüzü ve bu yazıyı hatırlamaya devam edeceğiz.

İnancında
Ahlakında
Kültüründe
Ekonomininde
İlminde
Geleceğinde

Tek anahtarı bilgi ve bilgiye sahip olabilmek için okumaktır.
Hepimize
Geçmiş olsun.