GÜCÜN KAYNAĞI

GÜCÜN KAYNAĞI

Zayıf kimlikler gücünü dışarıdan alır.
Kimlikleri zayıf bırakan ise onlar adına dışarıdan verilen kararlardır.
Yönetim kavramı bu yüzden insanın doğasına uygun ancak şahsiyetine aykırı bir müessesedir.

Yönetilmek için dünyaya gelmişleri yönetmek için dünyada sırasını bekleyenleri olur.

Acizlerin kalabalığı ne kadar artarsa .
Onları yönetmek isteyenlerin yönetim arzusu da bir o kadar aşırı olur.

Bireysel karar ve sorumluluk alma becerilerine sahip olmak bu yüzden önemlidir.

Bu hayatımızı hangi tarafta yaşayacağımızı belirler.

Birey olmak ve kimlik olmak kavramları belirsizliklerin arasına sıkışır.
Ben olmadan önce biz olmaya çalışan kalabalıklar oluşur.
Bu da kalabalığın arasında kaybolmuşlarla son bulur.