Bozuk Enerji sistemi
Enerjİ Sİstemİ YIKIMI TeknİĞİ

 

 

Çok özel bir teknik olan enerji sistemleri yıkımı tekniği. Teknik altyapısı bakımından farklı bilim dallarınca amaçları doğrultusunda kullanılan benzer tekniklerin geliştirilmiş ; enerji , şakralar ve duygusal sistem üzerine uygulanan farklı bir çalışmadır. Bu tekniğe " Derin topraklama tekniğini " ismini de kullandığım olur. Bunun sebebi yöntemin geçmiş , bugun ve gelecek çizgisinde tüm enerji sistemini topraklaması ve derinliğine temizlik yapmasıdır. İki aşamalı bir teknik olup 1. aşama çalışmaları mutlak suretle eğitmen tarafından uygulanmak zorundadır . İkinci aşamaya geçen kişi kendi başına yöntemin gelişmiş nimetlerinden faydalanmak için daha farklı ancak devam uygulamalarını kendisi gerçekleştirmeye başlayabilir. İlgili teknik için farklı sehirlerden yardımcı olacak kişi sorulur kimi zaman . Bu teknik anlızca tarfımızca kullanılan ve geliştirilen bir tekniktir . Bazı benzerlikler içeren meditasyon, nefes, farkındalık, enerji bilinaltı teknikleri olsa bile bütün olarak her birisi tekniğin %30 luk kısmını içrmemektedir.

 

Derin topraklama tekniği gerçekten benzersizdir. Dikey bir teknik olan çalışmanın, en belirgin faydaları şunlardır;

 

1- Travmalar , acılar , korkular , hüzünler gibi duygusal sistemimizde doğum öncesi ve bu güne kadar ki yaşamımızda "Birikmiş Donmuş Duygu Bloklarında" bedenimizin ve zihnimizin belirli bölgelerinde tıkanıp kemikleşmiş olan , bilinçaltına attıklarımız diye nitelendirdiğimiz duygu bloklarının, tıkanmış ve kirli enerjilerin bedenden atılmasını sağlamak.

2- Yöntem tüm enerji sistemini resetleme işlemi yapar . Bedendeki tüm birikmiş enerji bedenden ayrılırken büyük bir şiddetle tüm kanalları temizleme özelliğinden faydalanır. Bu durum tıpkı hortumdan geçen tazzikli su gibi hortumun içerisindeki tüm pislikleri, kireçartıklaını atıyormuşcasına kanallarımız da biriken tüm negatifin atılmasını sağlar.

3- Enerji yıkımı çalışması ruhsal ve duygusal bir ameliyattır . Yıllar boyu mücadele edeceğimiz ,hatta mücadele etmekte olup bunun farkında olmadığınız tüm duygu , yargı , gizli kazanım ve bilinçaltı negatif enerji simgelerinizin yıkımı anlamına gelir.

4- Yıkım çalışmasında yaşamakta olduğunuz / yaşamış olduğunuz duygu, durum olay ne kadar derinde , ne kadar uzun süre katlanılmış ve ne kadar çok negatif enerji yüklenmiş ise yıkım ve topraklama işlemindeki enerji akımı bir o kadar yüksek olur.

5- Yöntem, uzun süre devam eden duygusal blokların bedene yansıyan ağrılarından , parçalanmış duygularımıza , kişisel bütünlük ve öz benlikten yansıyan ilişki şeklimize kadar pek görevi siz farketmeden kısa bir sürede gerçekleştirmenizi sağlar. Enerji sisteminizi yeni doğmuş bir bebek gibi arınmış bir hale getirmenizi sağlar.

6- Uygulama esnasında şiddetli duygu patlamaları ve bunların bedensel etkileri sistemin negatif enerji yükünün nasıl yıkıcı bir güç olduğunu çalışana oldukça net gösterir.

7- Farkındalık düzeyinde hızlı gelişme sağlayan öğrenci ruhsal ve duygusal enerji ameliyatı olarak nitelendirdiğimiz bu çalışma ile bu güne kadar kendisi için aşılması imkansız duygu düşünce ve durumların üstesinden gelebilme , daha önce katlanamadığı sıkıntı ve duygulara daha olgun bir bakış açısı ile bakabilme yetisine kavuşur.

8- Durumun , düşüncenin, olayın tepkileri azalırken bunlara karşı takınılan tavır da eskisinden oldukça farklı olacaktır. Kişi kendi benliğinde ve kimliğinde duygunun aşırı birikmiş enerji yükünden arındığı için daha üst bir farkındalık seviyesinde daha tarafsız bir bakış açısına kavuşmuş , öz benliği kendine has bir savunma ve irade mekanizması geliştirmiştir.

9- İlgili teknik ;

Bilinç-Bilinçaltı
sağ - beyin sol beyin

Öz benlik, öz kimlik - Kurgulanan öğrenilmiş ve edinilmiş kimlik

Özde kim olduğumuz-Bugün ne yaptığımız

Bedensel ruhsal zihinsel enerji potansiyelimiz- su an kullandığımız enerji sitemi ve mikrtarı

arasındaki uçurumu ortadan kaldırma yetisine sahiptir. Bilinç ve bilinçaltı birbirine yaklaşarak aradaki duvarın kalkaması ile birbirlerini bugünkü zihin ve tecrübemizle gözlemleyebilme sansını sunar. Bu sebeple ne bilinçaltı tekniklerine nede bilinçli uygulamalra benzemez . blinç ve bilinçaltnız arasındaki kopukluğu kaldırarak bütünleşmeniz ve tüm gücünüzü birlikte kullanarak çok dah yüksek bir bilinç seviyesinden kendinize bakma şansı verir. Çalışmalra katılan kişiler bazen kendilerine astral benzeri dısarıdan bakarak bütünü görebildikleri ile ilgili gözlemleri aktarmakta, bazen ise henüz bebeklik yıllarından neredeyse hatırlanması mümkün olmayan hatıraları gözlemleyerek korkularını duygularını bugunkü bilinçleri ile gözlemlediklerini sıklıkla ifade etmektedirler.

Sağ beyin sol beyin dengesine de hizmet eden bu yöntem duygusal ve sanatsal özelliklerimizle analiz ve teknik yeteneklerimizide birlikte kullanmamıza ve bir denge içerisinde aradaki duvarları inceltmemizde önemli etki sağlar. Bu bütünlük ve etkin iletişim hali sağ ve sol beyin arasında serbestçe dolaşan elektromanyetik akım öğrenme hafıza ve zeka fonksiyonlarını olumlu etkileyerek zihinsel kapasitede de yükseliş getirmektedir. Çalışmanın devamında yaşamlarına daha rahat konsantre olan kişiler çalışmadaki travma yıkımının ardından gelen yorgunluğu attıktan sonra daha derin bir gevşeme ve huzur hali yaşamlarına hakim olurken . Ying yang dengesininin de sağlandığı gözlemlemlenmektedir.

Kişi benliğine yaklaştıkça ve bloklarını indirdikçe gerçek kimliği yaratılıştan gelen yetenekleri temel kişilik ve benliği ile yaşam aile eğitim çevre gibi faktörler nedeniyle üzerine giydiği toplumsal kimliği ve zaman içerinde bu giydiği kimliği ,öz kimliği olarak kabul ettiği yada zannettiği benliği arasındaki farka ilişkin gözlemler edinmeye başlar .Gerçekten kim olduğu , nelerden zevk aldığı, yaşamlarındaki olumsuzluk hatalı seçimler yanlış giderilmekte ısrarlı davranarak yaşanılan başarısızlıklar , temel eksiklik ve yoksunluklar, doyurulmamış ihtiyaçlar ,temel mizaca aykırı bir yaşam vb.. farketmeye başlayan kişiler hayatlarında yeni bir sayfa açar. Bu temel ve derin bir farkındalığın başlangıcıdır. Farkındalık değişimin temel anahtarıdır. Tıkpı niyet kavramıda olduğu gibi farkındalıkta olmazsa olmazın olmazıdır formüle etmek gerekirse su =H2O gibi Özbenlik,Gelişim,Benliğin yükselişi = Niyet + Farkındalık + İnanç 'tır

Kişi duygularından kendinden kaçabilir, ya da kaçtığını zannedebilir takii.. görmesini engelleyen duvarlar kalkıp kalp gözü açılana kadar . Bir kez görüp farkettiğinde kaçma sanşı kalmaz. Kaçtığı şeyin bile farkında olmadan bilmediği bir korkuyu tasımaktan yorulmuş kişiler bir gün içlerindeki korkunun kutusunu açmak zorunda kaldıklarında bir de baakrlarki sevimli br tavşan .... O zaman ancak anlarlar cocuklukluklarında ilke kez gördükleri o sevimli tavşan bir kutuda hala o cocucğun korkusu olarak kalmış . Bu günkü yaşamımızda sadece korkunun kututusu olmuş.

İş te derin topraklama enerji yıkımı ve yüksek farkındalık çalışması öz benlik ve yükseliş çalışmalarımızda belkide en önemli tekniklerden biri olma vazifesini devralmıştır.

 

 

İlgili teknik

 

- Uygulayıcı ve yardımcı olmak üzeri iki kişi tarafından uygulatılır.

- Meditasyon çalışması tarzında olmayıp transa benzer nitelikler taşır. Bütünde hiç bir teknik ile birebir bağlantılı ya da parçası değildir.

- 15 dk ile 3 saat arasında değişen süreler devam edebilir.

- Ortalama 5 çalışma yapılması gerekirken 1. çalışmadan itibaren etkileri açıkça belirginleşir. Toplamda kaç çalışmaya ihtiyaç duyulacağına çalışmalar ışık tutar.

- Çok ağır geçen çalışmaların ardından 15 gün boşluk vermek gerekebilir . Bu durumda arada başka çalışmalar yöntemler uygulanır. Yıkımın daha hafif olduğu durumlarda hafta da bir uygulanma yapılır.

- Uygulamaya katılacak kişilerin 2-3 gün kadar kendilerine dikkat etmesi , kalabalık alışveriş merkezleri, arkadaş ve aile toplantıları , yoğun iş temposu gibi dış uyaran ve enerjilere maruz kalacaklar durumdan sakınmaları önemlidir. Hatta telefon ile yapılan görüşmeler ve televizyonda izlediğiniz programların türü dahi önemlidir. Duygusal ve enerji anlamında geçirdiğiniz ciddi operasyon neticesi tüm enerji sisteminiz ter-temiz, savunmasız ve diğer enerjilere karşı aşırı hassas bir hale gelmiştir. Bunu duygusal ve enerji alanında bir ameliyat olarak görüp ameliyat sonrası dönemde nasıl kendimize dikkat etmemiz gerekiyorsa aynı özeni göstermemiz önemlidir.

- Uygulama esnasında sizin yapacağınız çok az şey bulunurken yapacaklarınız 5 dakikalık kısa bir sunumla size anlatılacaktır .

- Çalışmanın hemen arkasından araç kullanmamanız, dikkat ve yoğunlaşma gerektiren işlerinizi ertelemeniz tavsiye edilir.

- Perhiz ve diyet yapıyorsanız buna ara vermeniz yerinde olur . Çalışmalarda ciddi bir enerji tüketimi yaşanır . Bu nedenle beden tatlıya ve beslenmeye ihtiyaç duyabilir. Bunu engellememek yerinde olur.

- Herkeze uygulanır mı ?

Herkes için uygulanabilir bir tekniktir. Ancak derin travmaları , donmuş duygu blokları olmayan enerji sistemi ve şakraları düzgün çalışan kişilerde kullanmak gerekli değildir. Dafa haifif teknikler uygulanması daha yerinde olur.

Uygulanamayacağı kişiler ciddi bir fiziksel rahatsızlığı olanlar, sara hastaları, yakın zamanda ameliyat geçirmiş kişiler, psikotik ( Psikiyatrik ) Hastalığı olan kişilerde yöntem uygulanmaz.

- Yöntem Değişim, Gelişim, Farkındalık, Derin topraklama, duygu bloklarının çözülmesi , Kişisel bütünlük sağlama , Öz benlik gelişimi , Enerji sistemi resetleme, enerji sistemi temizleme , bilinçaltı temizliği , psikolojik sıkıntıların huzursuzlukların giderilmesinde etkilidir. Hatta aynı anda farklı farklı konulardan her birisini aynı anda destekleme ve düzenleme işlemini gerçekleştirebilir.

- Çalışma bir tür biyoenerjik çalışmadır. Güçlü enerji akışı enerji sistemimizde topraklama sağlarken diğer yandan dokulardaki toksinlerin açığa cıkmasına ve atımına neden olur. Bu nedenle çalışmalar sonrasında Burun akmaları hapşırmalar sıklıkla görülen durumlardır. Uygulama duygu ve enerj atımı yanı sıra dokulardaki toksinlerin temizlenmesi işleminde de oldukça güçlü bir araçtır.

 

 

Bir enerji yıkımı çalışmasında duyguların enerji bedenimizde nasıl gözüktüğüne ilişkin örnek;

Örnek 1

 

Kişi 2007 yılından itibaren yoğun, hastalık korkusu , takıntı, depresyon ve panik atak geçirmekteydi. 6 Yıl boyunca denemediği çözüm alternatifi kalmasına rağmen yaşamındaki tükenişe engel olamıyordu.
2005-2006-2007 Yıllarında birinci dereceden 3 yakınını arka arkaya kanser nedeniyle zorlu süreçler geçirerek kaybetmiş kişi bu zamandan sonra ne yaptıysa ne denediyse huzuru bulamamış sıkıntıları hatta artarak devam etmişti. Neredeyse evden çıkamayacak işine gidemeyecek bir safhaya gelen kişi ile yaptığımız 4. çalışmada haftada 1 kez 1-2 saate kadar düştü Ancak hala içten zorlayan bir mekanizma vardı ve yapılan tüm enerji destekleri bir noktada tıkanıp kalıyordu. Bu sebepten 6 yıl boyunca yapılan hicbir bilinsel çalışmaya cevap vermemiş ilerleme kaydetmemişti. 5. Çalışmada kendisi ile derin topraklama ve enerji yıkımı çalışması yaptık. Çalışmanın 50. dakikasına gelindiğinde bel bölgesinde yukarıda resimde görülen katılaşmış sabun köpüğü görünümündeki 10-15 cm enindeki enerji ve duygu bloğu enerji yıkımının önüne geçti ve enerji akışı bloklandı.. O kadar yoğun bir şekilde enerji bloke etmişti ki yaşam enerjisi ve ruhsal enerjileri birbiriyle irtibata geçemiyordu. Rengindeki mor kişinin inaclı bir insan olmasından ve yaşadıklarını ruhsal enerji ve inanç ile atlatmak için uzun süredir verdiği gayret neticesinde oluşmuştu. Eğer ruhsal enerji ve inanç sistemi ile bu duygu bloğun sarmalayıp dondurmamış olsaydı mevcut sürede kişide fiziksel olarak ciddi bir sağlık sorunu muhtemelen olusacaktı. Sağlık sorunu bu sayede oluşmamış ancak kişinin korkuları acıları bel bölgesinde katı bir kitle oluşturmuş ve kişinin tüm duygu ve enerji dengesini bloke etmişti.

Kiteleyi çözmek ve bedenden atmak için 30 dk kadar çalıştığımda karın bölgemde inanılmaz ağrı ve kusma isteği ile karşılaştım. Hatalı bir şey yapıyordum. Farkında olmadan sünger tarzı bir enerji kullanmıştım . Hemen kendimi toplayarak kısa bir meditasyon sonrası tekrar kalp ve ruhsal sakralardan topladığım enerjiyi bölgeye aktarmayı denedim. Kiteleyi bir buz kalı olarak dondurup yoğun yıkım enerjisi ile ısıttıktan sonra erimeye zorladım. Bir süre sonra kitle dağılmaya ve parça parça eriyerek dökülmeye başladı sıvılaştırmka için tekrar ısı uygularken dikey duygusal yıkım enerjisini yükselttim. Bir süre sonra tüm kitle erimeye ve akmaya başladı. İnanılmaz tuvaletim gelmişti . ancak çalışma bitmek zorundaydı. kile tamemen eridiğinde çalıştığım kişi gözlerini açtı ve koşarak tuvale gitti . İnanılmaz sıkışmış ve bedeninde birikmiş sıvıyı atmak istiyordu. Bir yandan gözlerinden yaşlar süzülürken diğer yandan son hızla tuvalete koşuyordu....

 

Örnek 2 ; Bir başka çalışma

 

 

 

 

 

 

 

Ağır travmalar ile sonuçlanan bir boşanma süreci sonrası bunalma, aşırı obsesif ve mükemmeliyetci eğilimler geliştirmiş ve cocukları ile aşırı sorunlar yaşayan ,mide ve fizksel ağrıların peşini bırkamadığı bayan XX ile yaptığımız çalışmada kendisinin enerji bedeninin mevcut bedeninin neredeyse 1/4 ü kadar kaldığını gözlemledim . Yine Derin topraklma ve enerji yıkımı çalışmasında kişi nin enerji yıkımı gelip bel bölgesindetıkandı. Uzunca bir uğraş neticesinde bu birikmiş enerjiyi açma ve enerji akısını dengelemeyi başardık ancak bu seferde dizlerde toplanan tıkanıklıkla uğraşmak zorunda kaldık . Yaşadığı travma ve sıkıntılar bel ve karın bölgesinde toplanmış ancak diz kapaklarında ikinci bir blok kişinin topraklanmasını etkileyecek şekilde bir tıkanıklığa daha yol açmıştı. Kişi hem bedenen toraklanamıyor hem de yaşam enerjini dünyevi fiziksel enerjileri kök şakra ile ikincil şakralar ( ayak tabanlarındaki ) arasında sıkışıp kalıyordu. Fiziksel benden enerji algısı ile kişisel kimlik algısının zayıf olduğu için köklerinden gelen yaşam enerjisini yeterince kullanamadığı için ruhsal ve zihisel olarak kendisini daha zayıf ve yeterisiz hissetmesine neden olmuştu. Bu yersizlik hisleri nedeniyle kendisini zayıf ve yaptıklarını yeterince iyi hissetmeyerek aşırı mükemmliyetci bir yapı segilemeye başlamıştı. Karın ve diz kapaklarında oluşan tıkanıklık nedeniyle de öfke ve acılarını kendi içine yönelten XX bahsettiği sıkıntıları yaşamaya başlamıştı. Çalışmanın bitiminde kendisine ilk söylediğim, boşaltım ve kalın bağırsak sorunlarınız çok ciddi boyutlarda olma ihtimali % 95 üzerinde ancak bu ve bundan sonraki çalışmalardan sonra bu rahatsızlığınız azalacak ve kaybolacak dedim. Oldukça şasırmıştı. Çünkü gerçekten ciddi boyutta bu sorunu yaşıyordu. Çalışmanın sonunda beden algısı normale döndü , tıkanık enerjisi akışkan hale geldi . Ancak kişilik yapısı gereği bu çalışmanın ve diğer duygusal kişisel bütünlük çalışmalarının uzunca bir süre devam etmesi gerekti . Tüm sistemin kalıcı sekilde onarılması ve güçlü hale getirilerek yaşamına ve kendi bütünlüğüne yeni bir yol çizmesi adına ilk çalıma önemli bir dönüm noktası olmuştu.

 

Örnek 3 ; Bir başka mükemmeliyetçi kimlik çalışması

Yine bir baka mükemmliyetçi kimlik çalışmasında yanı sistemle katsılaştım. Beden imaj kalınlığı yine aynı şekildeydi . şakara enerji sistemi ise hemen hemen aynı durudaydı diyebilirim. Ancak bu öğrencimde 3. çaşılmaya sıra gedliğinde her çalışmada bendeni normal ölcülere getirmemize karşın bir sonraki çalışmada ısrarla eski haline gelme eğilimi devam ediyordu. Kişi ilk iki çalışmada farkındalıkla ilgili oldukça ilerleme kaydetmesine ve duygusal gerilim ve bloklardaki birikmiş enerjiyi boşaltmış olmasına rağmen sistemde ısrarlı bir geri dönüş mevcuttu. Bu seferki çalışmada yani 3. çalışmamızda şakra sistemi biraz daha farklılaşmıştı. O hafta farklı bir durum yaşadığı sisteminde hemen belli oluyordu. Kırgınlık, ve gücenmişlik gözlemleniyordu. 3. çalışma öncesinde kendisine hemen farklı bir radyestezik iç gözlem çalışması uyguladım. Çalışma da yakın bir arkadaşı ile yaşadığı sorun neticesinde sistemde bu denli derin sarsılma yaşandığı ortaya çıktı. Hemen derinlemesine çalışmaya devam ettiğimizde kişinin yükselen farkındalığı ve çocukluk yıllarına ilişkin derin topraklama çalışmasında edindiği farkında bakış kendisini gösterdi. Yaşadığı bu sorun üzerinden çocukluk yıllarında göz bebeği olarak yetişmiş herşeyi mükemmel yapan ailenin en uslu en söz dinleyen en mükemmel çocuğu, çevrece örnek gösterilen gözde çocuk olma görevi yüklenmiş hatasız bir cocukluk misyonunu edinmiş olduğunu farkeden öğrenci kendisinden beklenen misyonu taktir toplamak ve övgüye devam etmek adına kimlik haline getirmiş ve kendi kimliği ve bedensel enerji algısı üzerinde ağır bir baskı oluşturarak kendisi için mükemmmel bir kimlik gayretiyle yaşamaya başlamıştı. Kendisinin kimliğinin üzerinde oluşturulmuş mükemmel çocuk giysisi farkında olmadan kişiye yapışmıştı. Kendisini displine ederek kimliğini baskılamayı başaran kişi aynı mükemmeliyetçi davranışları ve öz veriyi çevresindeki arkadaşlarından cocuğundan eşinden ve ilişkide olduğu herkesten bekliyordu. Mükemmel olmayan yanlış hatalı ve rasyonel dışı davranışlara karşı ise aşırı tepki kzıgınlık yaşıyor ve derin çöküş yaşamasına rağmen tavrını koruyarak geri çekilmeyi seciyordu. Kimlik baskısının üzerine mükemmel dışı davranış sergileyen kişilerden uzaklaşmak ve ilişkilerini bastırmak sistemi secen kişi . Kendi kimliği ile verdiği aşırı özveriye karsın insanların bunu yapmaması durumunda çok ağır bir biçimde sarsıntı yaşıyordu.

3. çalışmamızdan önce farkına vardığı bu duruma ilişkin çalışacağımızı ilettim . Kensdisine farkettiği ve yıllarca üzerine yapışmış bu sevgi ve ilgi alma sisteminin artık bugünun koşullarında cocuklukta olduğu gibi hala gecerli bir sitem olmadığından bahsettim. Çünkü hayat mükemmel değildi. Mükemmel bir cocuk anne ve babasının kanatları altında geliştirdiği uyumlu davranıslarla prim yaparken bu durumun onu baskıladığını buna karsı duyduğu kızgınlık yapmak istediği ya da istemeden yaptığı yanlışları yapmamak için gösterdiği aşırı çabanın kişide ağır bir baskı ve yaşam tecrübesinden esneklikten kişiyi uzaklaştıran ve bu nedenle en ufak hatalara bile tahammülsüz bir yapının temeli olduğunu söyledim. Hata yapmaktan korkamamak gerektiği önemli olana hataları tecrübe olarak kullanabilmenin olduğundan bahsettim. Bu gün kendini ve yaşam arayıslarını hataların tecrübesinden uzak yaşamış olmasının karşılaştığı standart dışı durumlarla baş edebilme gücünü kendisinden olmadığı , hayat tecrübeleri edinmekte kişiyi geride bıraktığını söyledikten sonra konuya ilişkin eğer böyle bir cocuk olmasaydı böyle bir ergen olmasaydı böyle bir yetişkin olmasaydı hayatta gerçekten kendi olarak ne yapmaktan geri durmayacağı ve mutlu olacağını sorgulamasını istedikten sonra 3. kez derin toraklama ve farkındalık çalışmasını yaptık. 4. gelişnde kişi arkadası ile olan sorunu çözmüş arkadaşını affetmeyi başarmıştı daha farklı bir gözle bakmaya başladığını ilk kez kendisini tanımak için gayret sarfettinden bahsetti. Beden ölçüleri ilk bu çalışmada normala yakın çıkmaya başlamıştı. Budan sonrası kendini kesfetmek için bir gelişim ve kendini tanıma yolculuğu haline gelecekti. Zaman zaman üzerine yapısan öğrenilmiş kimliği kendini göstermeye çalışsa da farkındalık her an uyanık ve tetikte olacak ve onu tekrar kendi yoluna çekmeye çalışsacaktı.


Örnek 4 ;Derin topraklama çalışmasında grubun rezonans yükselişi ;

Özbenlik gelişim çalışmlarında orta üzeri kademede calışmalar yaptığımız öğrencimiz (G) ile yaptığımız bir çalışma öncesinde bir arkadasının da çalışmaya katılıp katılamayacağını sordu. Yanında bulunan arkadaşına katılmasını çalışmanın kendisi içinde ilgin bir tecrübe olabileceğini ilgin bir gözlem ve belkide daha fazlasını bulabileceğini ilettim. Arkadaşı (C) çalışmada ne yapması grektiğini sordu.. Çok basit basit bir kaç şey isteyebileceğimi bir kaç dakikalık eğitimle hem arkadaşına hemde bana yardımcı olabileceğini ilettim.İlgili çalışmaya gözlem destekci olaark katılmasının kendisi açısından ilginç bir tecrübe kapısı acağından bahsettim. O anda bayan ( C ) tam olarak ne demek istediğimi anlammıştı.

çalışmanın yapıldığı gün kendisi çalışmaya yardımcım olarak katıldığında 10 dakikalık kısa bir uygulama eğitimi verdikten sonra uygulama esnasında ben işaret ettiğim anda bazı şeyleri yapmasını bunun dışında sadece orada durmasının yeterli olacağını kendisine bir kez daha anlattıktan sonra çalışmaya başladık. Bayan ( G ) İle daha önce yaptığımız enerji düzenleme ve yükleme çalışmları neticesinde çalışmalrın sürec gereği daha üst bir enerji düyinde çalışmaya alışkındık. Şakra sistemi enerjileri 14 ün üzrinde iken yapacağımız o günkü çalışma özel bir önem arzediyordu. Çünkü bu çalışmada gerçekten çok daha derin bir iç görü oluşturup daha derindeki tıkanıklara doğru yolculuk oluşturmak niyetindeydim. Öz yaşam enerji seviyeleri standardın oldukça üzerinde olan Bayan ( G ) İle yaptığımız çalışmalarda yıllarca birlikte grup meditasyonu yapmışçasına enerjiseviyesini daha üst noktadan birlikte götürüp tırmandırabiliyorduk. Her çalışmada bu alan enerjisinde rezonans yükseliş aynı şekilde yükselme sansı bulamamaktadır . Bu nedenle arkadaşı içinde ender bulunur bir tecrübe olacaktı. Genelde yapılan çalışmalar bu tarz ileri seviye yükselişleri destekleyecek güçte enerji sistemleri ile denk gelmek oldukça zordur. ruhsal seviyesi bu böylesi gelişime acık ve güçlü sistemlerle bu tarz çalışmlar yöntem içerisinde genel konsetinde üzerinde özel çalışmalardır. Çalışma ilerledikçe ve derinleştikçe çalıştığımız bayan ( G ) bebeklik yıllarından bir görsel ile irkildiğinde tüm yaşamını yöneten en temel duygu ve acısını kesfetme sansı bulmuştu. Bu kademeye kadar sürekli olarak güçlenen ve yukselen enerji benden ve alan enerjisini hissetmemekle birlikte farkında olmadan enerji alanın içerisinde arkadaşı ile daha düşük düzeyde rezonanasa giren bayan (C ) farkında olmadan yaşamında olduğu kattan değilde daha üst katlardan daha yukarıdan kuşbakışı bakmaya başlamış ve geçmişinde hoşlanmadığı yüzleşmekten kaçtığı bazı duygu ve olaylarla bir anda hesaplasır bulmuştu kendisini. Çalışma bittiğinde Bayan ( G ) büyük bir keşifte bulunmanın heyecanıyla konuşmaya başladığında arkadası ( C ) nin kafası karışmış ve durumu anlamlandıramamıştı.

2 gün sonra yanına bayan ( G ) yi alarak yanıma gelen bayan ( C ) 2 gündür allak bullak olduğunu arkadsının negatifinin ona geçmesinden kaygılandığını ifade etti.

Gülümsedim... " rahat olun öle bişey olmadı " dedim kendisine

olan durumu kendisine su şekilde anlattım.

" Sizin için ilgin bir tecrübe olacağını en başta söylemiştim hatırlarsanız.. o zaman ne demek istediğimi tam olarak anlamamıştınız. Şimdi bu tecrübenin tam olarak ne olduğunu yaşadığınız için anlayabilecek durumdasınız. Bu tarz çalışmalarda bir kişinin negatifinin yada duygusunun size geçmesi söz konusu değildir. Aslında katıldığınız çalışma her ne kadar yardımcı pozisyonunda da katılıyor olsanız direk bir enerji ve meditasyon uygulamasının tam göbeğinde özel bir çalışma aldınız. Her ne kadar öğrenci üzerinde bir derinlik çalışması gibi gözüksede yardımcılar ve çalışmaya katılanlarında rezonans etkisi ile odanın içesrisindeki herkesin ister istemez yükselmek zorunda kaldığı bir uygulamadır bu. Yardımcı iki şekilde tepki verebilir. Ya yükselmeyi ve ortamdaki enerji artısına katılmayı reddeder bu durumda baş ağrısı ve ağırlaşma hissi gözlemlenir yada çalışma ile birlikte enerji düzeyi ve farkındalık seviyesinde yükselme yaşar. Öz benlik ve öz kimlik sağlam, geçmişte bir acı ve travma yok ise ruhsal aydınlanma seviyesinde daha üst sevilere ulaşarak ordan bakmanın heyfini yaşar , Eger öz benlik ile mevcut kimlik arasında bir fark var ise bu durumda kendi içine daha derin bir bakış sağlamak durumunda kalır. İçinde gördüğü bazen hosuna giderken bazende onu engelleyen çözülmeyi bekleyen temel sorunlarına acılarına duygularına ve karmaşalarına ulaşır baktığı noktadan . Burada gördüğü kendi öz benliğinden başkası değildir. Sadece ruhsal olarak daha yüksek bir enerji seviyesinden aşağıdki kensine bakar ve görülmeyeni görmeye , üzeri örtüleni şeffaflaştırmaya başlar. Çalışmalarda kullanılan turmalin taşlarının

alandaki negatifi toplayarak size geçmesini engellediğini söylemek zorundayım . Bu durumda sizi rahatsız edene içinizde gördüğünüz simge yada gözlemlediğiniz an ile ilgili içinizdeki çözülmemiş duygu çatışması sizin şu an içinde bulunduğunuz karmaşanın nedeni. Çalışmada kullandığımız kristallerinde yardımıyla telepaitk olarak çalışmada yükselen enerjiyi sizin rezone etmeniz ve daha yüksek bir seviyeden kendinize bakma fırsatını bulmanızdır. Bu durumda korku ve karısıklık yaşıyorsanız henüz yüzleşmeye ve bu sorunu çözmeye hazır değilsiniz demektir. Henüz enerji sistemi ve zamanlama olarak sizin için erken, belkide henüz hayatın sizi bunu çözmek zorunda bıraktığı durumda değilsiniz. Bu yüzden enerji sisteminizdeki uyarılma ile olan dalgalanmayı tekrar eski haline çevireceğim ve size hazır olana değin bu tarz çalışmalara katılmamanızı öneriyorum , cünkü farkındalık arttıkça kendine yaklaştıkça çözmek zorunda olursunuz ve kendinizden kaçma sansınız kalmaz" dedim.

 

Evet gerçekten hayatta en çok kaçmak zorunda olduğumuz kişi kendimiziz, her nereye kaçarsak kaçalım hep kendimizin yanında olmaktan kendimizi alıykoyamıyoruz. Bu yüzeden kaçmak zorunda olduğumuz bir kendimiz olmamamlı ki kendimiz olarak her nerde olursak olalım kendimizle olabilelim.