DANIŞMA, DANIŞMAN, DANIŞMANLIK VE SÜREÇLERİ

DANIŞMA, DANIŞMAN, DANIŞMANLIK VE SÜREÇLERİ

Danışmaların ve süreçlerin kendine has bir dünyası olur. İmkansız gibi gözükenlerin imkanlara kavuşmasının bir sırrı olmalıdır diye düşünür insanlar.
Bir sırrı vardır da.
Bu sır teknikten gelmez.
Bu sır yöntemden ve yönelimin şeklinden oluşur.
Eşikler
Dirençler
Limitler
Durum tespitleri
Birde yollar vardır.
Her çalışma bunların arasında organize olur.

Tüm bunların dışında, gerçekleşen bir çalışmada gerçek kişiler vardır.
Kişiler, organize olanların hepsinde çok daha fazlasıdır.
Dünden yarına, bugün yapılacakları bir araya getirmek bu yüzden standart/ rutin çalışmalardan farklıdır.

Her çalışma bütünüyle kişiyi kapsamalıdır.
Her çalışma kapsadığı kişiden fazlasını kavramalıdır.
Kullanılan alan, zaman, bilinç belirlenen limitin bir ya da birkaç puan üzerinde olmalıdır.
Esneklik ve çoklu olağanlık kavramları, durumu kesinlikten koparırken.
Belirsizliğin olmadığı, güvenin oluşabileceği kadar da bildik olmalıdır her çalışma.
Sıradan olmayan, sıradanın içine.
Bilinmeyen her şey, bilinenin peşine dizilmelidir.
Bütünlük olmalıdır. Takipler bütünleşmelidir bir kavşakta.
Bilinmelidir varılacak yer.
Ve bilinmelidir başlanmış olan yer.
Küçümsenmemelidir ve büyütülmelidir.
Kontrol edilmemelidir ve yönlendirilmemelidir kişiler ve süreçler.
Dahil olunmalıdır, hissedilmeli ve fark edilmelidir.
Ama dışında olunmalı ve gözükmez kalınmalıdır aynı anda.
Durulan yer bir bıçak sırtıdır.
Bir tarafında eksiklik diğer tarında fazlalığın olduğu.
Beklentisiz olunmalıdır. Lakin inançsız değil.
Kontrolsüz olunmalıdır. Lakin bilinçsiz değil.
Önemsiz olunmalıdır. Lakin değersiz değil.
Egosuz olunmalıdır. Lakin kimliksiz değil.

Yazımız ve içeriği ; Alan çalışanlarına bir bakış olması gayesiyle
Sevgiler.