ÖzgÜr Enerji

BİREYSELLİK ÖZGÜRENERJİ KAVRAMSAL BÜTÜNLÜĞÜ KURAMI VE 5 ALTIN KURAL
DENGE
FARKINDALIK
BÜTÜNLÜK
BİREYSELLİK
ÖZGÜRLÜK

               Bütünleşebilmek için merkezimizin içimizde olması kuralından yola çıkarak. Bizi biz yapan ve bizim içimizde bize özel gerçekliklerimizin kabulü için bütünlük kavramında çalışmış ve kendimiz ile ilgili fark ettiğimiz gerçekleri özümsemiş isek . Bireysellik üzerinde durmaya bağlayabiliriz. Bireysel olmak,  bencil- ben merkezli-egoist-narsist olmak değildir. Bunların hepsi denge kuralında dengeyi oturtamamış olmanın uzantıları olan bozuk dengelerin oluşturduğu kişilik modelleridir.

            Bireysellik kuralı temel olarak her bir kişinin enerji yapısı, yetenekleri, duygusal tecrübe ve hassasiyetleri, düşünce modelleri ve bunların dayanakları,kişilik yapısı ve ruhunun kişiye özel niteliklere sahip olduğu gerçeğidir. Tıpkı DNA yapılarının aile bireyleri gibi enerji yapıları ve yeteneklerinin bir kısmı en fazla aile benzerlik gösteren bireyler bu yoğun benzerliklere rağmen birinci derece aile bireylerleriyle ble farklılaşma gösterir. Ruhsal kişilik özellikleri , duygu düşünce ve tecrübe dizilimi bakımından ise kendilerine has tecrübeleri  ile tamamen farklılaşırlar.  Bireysellik kavramında merkezlerini bulmak konusunda sıkıntı yaşayan bireyler özde ne kadar farklılaşmış bile olsalar yaşam tecrübeleri kader tekrarları , davranış modelleri bakımında aile yada kişi yada zaman... a bağımlı davranış duygu ve kişilik özellikleri sergilerler. Bireysellik kavramında merkezi doğru tespit olmazsa olmaz bir kavramdır. Bir başka görüş kişi veya bir başka zamanda olunan hal ile kendilerini kendileri dışında bir odağa zincirleyen bir kişinin bireyselleşmesi , kendisini bulması ve kendi yaşamını sürüyor olması imkansızdır.
                Tüm bu kavramları içselleştirememiş ve dengeleri doğru kuramamış kişiler yaşamlarına farklı farklı sorunları çekmekten kendilerini alamazlar . Psikolojik olarak panikatak ,takıntılar,korkular,depresyon...... Duygusal olarak yanlış ilişkiler, terk edilme,aldatma,aldatılma,değersizlik...., düşünce olarak, hatalı karar ve eylemler, tekrar eden yanlış kararlar, iş yaşamında başarısızlık..... yetenekler olarak, yanlış meslek seçimi, düşük yaratıcılık, keyif ve coşkudan uzaklık.... sağlık olarak... huzursuz bağırsak eklem baş ağrıları ,mide hazım sorumları .....
                Temel olarak sorunların oluşmasından öncesinde oluştuğu esnada ve devam ettiği sürece kişi bireyselleşmede, merkezi doğru belirlemede, farkındalık gelişiminde , bütün kalmakta ve denge konularına farkında olarak ya da olmayarak farklı bir yol izlemektedir.
                Bireysel olmaz sosyal yaşam ve ikili ilişkilerde yalnızlık anlamı da taşımaz tam tersi birey olmak sosyal ilişkiler de ki kabulün temel şartıdır. Sağlam karakterli kendini bilen , içi dışı bir , karmaşadan uzak kendinden emin bireylerle iletişim kurmayı ve onlara saygı duymayı seçeriz. Taklit , tekrar, kayıp, aşırılar genel olarak kabul görmeyeceği gibi ilişkilere başladıktan hemen sonra ilişkilerinin kredilerinden tüketmeye başlayacak kişilerdir.